Ganghjælpemiddel

RoWalker400

Et unikt, ergonomisk udført ganghjælpemiddel for tidlig mobilisering, særligt for postoperative cardio-, torax- og abdominalpatienter.