Uddannelse forflytning & løft

 

Forskellige udfordringer med løft og forflytninger i plejesektoren er noget mange af os oplever hver dag. Antallet af personer, der har brug for hjælp i plejen til at løfte og forflytte sig er konstant stigende.

Belastningsskader og ulykker er et stigende arbejdsmiljø- og sikkerhedsproblem, der medfører meget store omkostninger i sundhedsvæsenet. Viden om løft- og for-flytningshjælpemidler er en konstant mangel.

Handicare tilbyder derfor flere interessante og meget kvalitative uddannelseskoncepter som:

  • 100% Forflytning
  • Forflyt grønt når du arbejder alene
  • Lær vores sejl at kende
  • Hvor tungt kan det være?

Teori og praktik

Alle kurser omfatter teori og praktiske øvelser, der giver sundhedspersonalet redskaber til at skabe et patientsikkert og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Man bliver desuden introduceret til et effektivt forberedende og professionelt måleudstyr.

Målgruppe: Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Sygeplejersker, Arbejdsmiljørepresentanter, Forflytningsvejledere, Plejepersonale

For mere information og tilmelding: info@handicare.dk

 

 

100% forflytning

Forskellige udfordringer med forflytninger i plejesektoren er noget mange af os oplever hver dag.

Antallet af personer, der har brug for hjælp i plejen til at forflytte sig er konstant stigende. Bela…

Forflyt grønt når du er alene

Begrænsninger og personalemangel i sundhedsvæsenet medfører at du og mange andre i sundhedssektoren ofte forflytter patienter alene.

Undervisning i at forflytte grønt når du er alene, gennemgår vi fo…

Hvor tungt kan det være?

Tunge forflytninger i plejen er en udfordring, som mange af os møder i hverdagen.

Vi tilbyder dig en lærerig dag om emnet ”Hvor tungt kan det være?”, med masser af hands-on, problemløsninger og en wo…

Lær vores sejl at kende?

Brugerens funktions niveau og behov for støtte vil bestemme valg af sejl model, men også valget af applicerings- og aftagnings teknik. Der er en række veletablerede og almindeligt anvendte metoder for…